Profile


  Họa sĩ Đặng Tiến
 • Sinh ngày 25/4/1963 tại Hải Phòng
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội viên hội Nhà báo Việt Nam
 • Hội viên hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
 • Giải thưởng Hoa phượng đỏ năm 1990
 • Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1996
 • Giải Nhất, Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 1 - Hải Phòng 1996
 • Giải thưởng Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 2 - 1997
 • Giải B, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 21 - Hải Phòng 2016
 • Triển lãm cá nhân tại Hà Nội năm 1998
 • Triển lãm hai họa sĩ tại Hà Nội năm 1992
 • Triển lãm ba họa sĩ tại Hải Phòng năm 1990
 • Triển lãm hai họa sĩ tại Hải phòng năm 1996
 • Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & mãi mãi" - Hải Phòng 2012
 • Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013
 • Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam
 • Triển lãm Mỹ thuật "Hải Phòng - Thành phố của tôi" - 2015
 • Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015
 • Triển lãm cá nhân "Tôi và thời gian" tại Eight Gallery, 8A Phùng Khắc Khoan, Q.1 - TP. HCM 2017
Email: dangtienbhp@gmail.com
Tel: 0913 538 996

Landscape

Đặng Tiến - Ngày Xuân ở Thủy Nguyên - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2018

Đặng Tiến - Nắng xuân - Sơn dầu (100cm x 125cm) 2017

Đặng Tiến - Sương sớm - Sơn dầu (100cm x 125cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Mùa hoa xoan - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2017
(Sưu tập của bà Khuất Khải Hoàn)

Đặng Tiến - Đang là mùa Xuân - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2017

Đặng Tiến - Cơn dông - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2017
Sưu tập của ông ông Nguyễn Xuân Thắng

Đặng Tiến - Quán nước ven đường - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Phong cảnh biển - Sơn dầu (120cm x 155cm) 2017
Sưu tập của ông Đặng Dương Anh

Đặng Tiến -  Biển lặng - Sơn dầu (150cm x 300cm) 2017

Đặng Tiến - Con đường nhỏ - Sơn dầu (80x100cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Một thoáng Hội An - Sơn dầu (60x80cm) 2017
Sưu tập của KTS Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyen Arc, Hải Phòng)

Đặng Tiến - Phong cảnh chiều - Sơn dầu (80x100cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Sau mưa - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Đặng Tiến - Buổi trưa ở Minh Tân - Sơn dầu (70x80cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Cát Hải ngày trở trời - Sơn dầu (80x120cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Buổi trưa ở bến cá Ngọc Hải - Sơn dầu (80cmx120cm) 2017

Đặng Tiến - Mùa hoa xoan - Sơn dầu (115cmx135cm) 2017
(Sưu tập của Eight Gallery, TP.HCM)

Đặng Tiến - Chiều vàng - Sơn dầu (100cm x 150cm) 2017
Sưu tập của bà Trần Thị Thu Hiền (TP. HCM)

Đặng Tiến - Hoàng hôn trên sông - Sơn dầu (100cmx150cm) 2017
Sưu tập của ông Nguyễn Thiều Quang (TP.HCM)

Đặng Tiến - Những cây phi lao bên hồ - Sơn dầu (70cmx80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đặng Tiến - Nắng đảo - Sơn dầu (80cm x 120cm) 2017

Đặng Tiến - Trên mặt đầm - sơn dầu (150cm x 250cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Tràng Kênh, mùa cây thay lá - Sơn dầu (150cm x 300cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Chiều đông - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Hàng cây bên hồ - Sơn dầu (60cmx50cm) 2016
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Con tàu cũ - Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2016

Đặng Tiến - Buổi sáng Lập Lễ - Sơn dầu (85cm x 133cm) - 2016
(Sưu tập của bà Phạm Thị Thu, TP.HCM)

Đặng Tiến - Chiều Cát Hải - Sơn dầu (79cm x 129cm) 2016

Đặng Tiến - Về bến - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2016

Đặng Tiến - Bến cá Đoàn Xá - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đặng Tiến - Bến vắng - Sơn dầu (120x150cm) 2016

Đặng Tiến - Chiều trung du - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2016

Đặng Tiến - Buổi sớm - Sơn dầu (148x98cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhât Quang (TP. HCM)Đặng Tiến - Phong cảnh mùa đông - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2016

Đặng Tiến - Mùa cây thay lá (rừng ngập mặn Tràng Kênh, Hải Phòng)
Sơn dầu (120cm x 150cm) - 2016
(Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)
Sưu tập của ông Nguyễn Thiều Quang (TP.HCM)

Đặng Tiến - Phong cảnh miền Trung - Sơn dầu (50cm x 60cm) - 2016
(Sưu tập của Loan Bùi)

Đặng Tiến - Buổi trưa Hà Giang - Sơn dầu (45cm x 45cm) - 2016

Đặng Tiến - Chiều Hà Giang - Sơn dầu (120cm x 150cm) - 2016

Đặng Tiến - Chiều Đà Lạt - Sơn dầu (100cmx125) 2015

Đặng Tiến - Một góc Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2015
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)


Đặng Tiến - Ngày nước kém - Sơn dầu (100cm x 120cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)


Đặng Tiến - Buổi sáng yên tĩnh - Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - Phong cảnh Cát Bà - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - Phong cảnh ở Đà Lạt - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam)


Đặng Tiến - Buổi trưa vắng - Sơn dầu (100cm x 80cm)


Đặng Tiến - Phố mưa - Sơn dầu (80cm x 70cm) 2013


Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


 Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


 Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013) Đặng Tiến - Cây gạo - Sơn dầu (125cm x 100cm) 2012


Đặng Tiến - Thu - Sơn dầu - 2012

Đặng Tiến - Chiều Việt Hải (Cát Bà) - Sơn dầu (2012)
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)


Đặng Tiến - Chiều Việt Hải (Cát Bà) - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến - Cây - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến -  Tam Bạc - Sơn dầu (2008)


Đặng Tiến -  Bến Tam Bạc - Sơn dầu (2008)


Đặng Tiến - Tam Bạc - Sơn dầu (2007)


Đặng Tiến - Tam Bạc đỏ - Sơn dầu


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến -